banner

การทดสอบไวรัสตับอักเสบ

  • HEV IgM

    HEV IgM

    ชุดนี้เป็นชุดตรวจภูมิคุ้มกันด้วยโครมาโตกราฟีแบบรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติบอดี IgM เชิงคุณภาพต่อไวรัสตับอักเสบอี (HEV) ในซีรัม/พลาสมาของมนุษย์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบอี

  • HAV IgM

    HAV IgM

    ชุดนี้เป็นชุดตรวจภูมิคุ้มกันด้วยโครมาโตกราฟีแบบรวดเร็วสำหรับการตรวจหาแอนติบอดี IgM เชิงคุณภาพของไวรัสตับอักเสบเอ (HAV) ในซีรัม/พลาสมาของมนุษย์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบเอ